BrukerkontoHjem Tjenester

Vi kan tilby følgende tjenester

Salg - prosjektering og produksjon av følgende produkter:


- Bygging av styringskap, startere, distribusjon og hovedtavler.

- Fullautomatiserte nød/reservekraftstavler i alle størrelser for 1 - 32 dieselgeneratorer.

- Programmering og installasjon av Power Management Systemer for land og sjøbaserte systemer.

- Installasjon av kapasitiv batteribanker og filter etter datalogging og analysering av anlegget.

- Installasjon av thruster styring.

- Tradisjonelle automasjon og alarmsystemer.

- Analysering og datalogging av nett, kraftstasjoner, reservekraft og nødstrømsystemer.

- Last test med eget ohmsk belastningskar inklusiv datalogging.

- Foreta igangkjøring samt presentere installasjoner for eiere, redere, klasseselskaper og opplæring av teknisk fagpersonell.

Litt om overharmoniske strømmer.

Tilknytning av såkalte ulineære apparater, dvs. apparater med en ikke-lineær sammenheng mellom strøm og spenning, reiser en del problemer for netteier. Påtrykkes et slikt apparat en sinusformet spenning vil strømmen ikke være sinusformet. Det genereres overharmoniske strømmer i tillegg til den grunnharmoniske. Ved tilknytning av slike belastninger til kraftnettet må det sørges for at det ikke genereres for høye overharmoniske spenninger. Om dette ikke gjøres, kan funksjonssvikt oppstå i tilknyttede elektriske apparater. Høye overharmoniske spenninger er en konsekvens av overharmoniske strømmer generert av ulineære belastninger i kombinasjon med store overharmoniske impedancer. Rapporten beskriver først de grunnleggende forhold og begreper. Deretter omtales grenseverdier for ulike nettnivå fra og med lavspenningsnett til og med overføringsnett. Siste del av rapporten beskriver hvordan elverk bør håndtere ulineære belastninger som ønskes tilknyttet overliggende nett (regionalnett) eller høyspennings fordelingsnett; hvilke krav som bør settes. I arbeidet er det i stor grad gjort bruk av materiale fra CIGRE, CENELEC, CIRED, IEC og IEEE. Der hvor relevante standarder eksisterer, er disse anvendt.